Ziekmeldingen

Wanneer uw zoon of dochter door ziekte niet op school kan zijn, moet u de school hiervan op de hoogte stellen.

Dat kan telefonisch tussen 8.15u en 8.45 uur
Via telefoonnummer is 0487 541235

Vermeld hierbij om welke groep het gaat en wat uw zoon of dochter mankeert. In sommige gevallen kan dat belangrijk zijn voor andere kinderen in de groep. Voor schooltijd lezen wij meestal geen mailtjes. Daarom kunnen ziekmeldingen alleen telefonisch en niet via de mail worden doorgegeven.