Een school met ruimte!

Waaraan herken je de lessen op de Gravin en waarin verschillen wij van de scholen om ons heen?
Er zijn 5 uitgangspunten, onze kernwaarden, die wij heel belangrijk vinden voor onze school:

Empathie: We hebben oog voor ieder kind. Je mag zijn wie je bent!
Harmonie: Met alle kinderen, leerkrachten en ouders zijn we de Gravin. Van groep 1 t/m 8 spelen, leren en leven we met elkaar.
Autonomie & Verantwoordelijkheid: Er is ruimte om eigen keuzes te maken, waar je ook verantwoordelijk voor kunt zijn.
Passie: We werken hard aan mooi, aansprekend onderwijs. We gaan ervoor!
Kwaliteit: Bij alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Gewoon goed onderwijs.

Deze kernkwaliteiten zijn de basis voor onze ontwikkeling in de komende jaren. Binnen de veilige omgeving, waarin de Kanjertraining belangrijk blijft, willen we meer ruimte gaan geven voor spelend en ontdekkend leren. We willen kinderen nieuwsgierig maken om te leren. Niet alleen met boeken, maar ook door te ervaren en te doen.

Zo werken we aan vaardigheden die belangrijk zijn in deze 21e eeuw. Natuurlijk op gebied van de basisvakken, maar ook in de ontwikkeling als persoon!

Samen spelen en vieren vinden we belangrijk. In onze mooie ruime hal en op ons plein beleven we belangrijke momenten met de hele school van groep 1 t/m 8.