Wat u kunt verwachten van ons?

Identiteit

Gravin van Rechterenschool: een moderne protestants christelijke school.

Onze visie

Optimistisch en vastberaden: Een school met ruimte!

Kanjerschool

Op onze school werken wij met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen om respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de omgeving/school.

Spelend en ontdekkend leren

Zorg voor onze leerlingen

Text box item sample content