Ouders en de Gravin

Ouders zijn belangrijk voor ons. We zien ouders als partners in ontwikkeling. We werken volgens de driehoek Ouders – School – Kind. Met elkaar zijn we in gesprek over de ontwikkeling en het welzijn van uw zoon of dochter. Om ouders zo goed mogelijk bij de school te betrekken kan je niet zonder een goede communicatie. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er speelt op school. Op deze pagina vindt u veel informatie. Heeft u nog vragen die u niet heeft kunnen vinden, dan bent u uiteraard van harte welkom op school.

Privacyverklaring en AVG

Een uitleg van het beleid op de bescherming van persoonsgegevens.

MR

Alles over de medezeggenschapsraad van de Gravin

Schooltijden en continurooster

Wanneer zijn we op school en hoe gaan we om met de pauzes?

Ziekmeldingen

Ziekmelden van uw zoon of dochter

Hoofdluis

Hoofdluis komt soms voor op school. Hier leest u hoe we er mee omgaan.

Verlofaanvraag

Hier vindt u informatie over de regels waar we ons aan moeten houden over verlof.

Nieuwsbrief

Archief van de nieuwsbrieven van dit schooljaar