Burgerschap

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde (wereld)burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

Burgerschap komt o.a. aan de orde binnen onze methode Blink, binnen de Kanjertraining, binnen de lessen uit SamSam en projectmatig bijvoorbeeld bij activiteiten uit de gemeente. Ook de samenwerking met het dorp sluit hier mooi op aan. In onze visie schrijven we dat we “Een school met ruimte zijn … om te spelen, te leren en te ontdekken met elkaar, met open vensters naar de omgeving”. Deze gedachte geeft richting aan het vak burgerschap. 

Lopen voor een goed doel in het dorp