Peutergroep en BSO

Sinds schooljaar 2021 – 2022 werken we met de Gravin, in nauwe samenwerking met KION, binnen het Kindcentrum Appeltern.

De samenwerking met school biedt veel kansen met aandacht voor de doorgaande leerlijn. We creëren themahoeken waarin de kinderen samen kunnen spelen en van elkaar kunnen leren.

Bij buitenschoolse opvang Appeltern stimuleren we kinderen om hun talenten te ontdekken. Ieder kind doet dit op zijn eigen tempo op zowel emotioneel, lichamelijk, sociaal als op creatief vlak. Wij bieden kinderen een uitdagende omgeving waar ontplooiing mogelijk is met begeleiding op de achtergrond.

Er is een grote buitenspeelplaats waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. 
Klik door naar de site van KION voor meer informatie.