Identiteit

Wij zijn een dorpsschool met een zeer gemêleerde populatie, ook op gebied van geloofsbeleving. De Gravin is van oudsher een Protestants Christelijke school, die ook is aangesloten bij een PC -stichting. Onze uitdaging is om de Christelijke identiteit vorm te geven in onze omgeving.

Veel van onze waarden en normen in Nederland zijn van Christelijke oorsprong. Het zijn de wortels en historie waar we uit komen.

We willen ruimdenkend zijn. We leren kinderen begrip en respect te hebben voor andersdenkenden. We laten kinderen veelzijdig met geloof in aanraking komen, zodat ze later zelf een keuze kunnen maken. We bieden godsdiensten breed aan, dus ook aandacht voor andere wereldgodsdiensten. Deze invulling draagt ook bij aan het vormen van de kinderen tot wereldburgers in een wereld met veel geloven en tegenstellingen.