GGD Gelderland Zuid

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten doen dit samen met school en ouders.

Gezondheidsonderzoek
De doktersassistente meet en weegt alle kinderen van 5, 8 en 11 jaar. Heeft het kind overgewicht? Dan meten zij ook de bloeddruk. Het meten en wegen gebeurt met kleren aan. Bij de kinderen van 5 en 11 jaar worden de ogen getest. U ontvangt bericht van het onderzoek en een vragenlijst. Na het onderzoek krijgt u een brief met de uitkomsten.
U kunt aangeven of u bij het onderzoek van uw kind aanwezig wilt zijn. De medewerker van de Jeugdgezondheidszorg kan u helpen met het invullen van de vragenlijsten.

Afspraak maken
Het is mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of uw kind goed hoort en ziet. Of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via het Bedrijfsbureau: (088) 144 71 11 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur) of via jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl.
School weet hoe u direct met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts contact kunt opnemen.

Inloopspreekuur
Ook is het mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij de jeugdverpleegkundige op school.

Vaccinaties (Inentingen)
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een oproep voor twee prikken (vaccinaties). Eén tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog niet alle vaccinaties gehad? Dan kunt u een afspraak maken om deze in te halen. Bel (088) 144 74 50 (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur).

Samenwerking
Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van uw kind ingewikkeld zijn. Dan bespreekt school of Jeugdgezondheidszorg de situatie met andere professionals. Samen bekijken zij wat de juiste hulp is voor u en uw kind. Om elkaar te vinden maken de verschillende professionals ook gebruik van een digitaal samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.

Contact en informatie
Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een advies, een afspraak maken of meer informatie? De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur: (088) 144 71 11 of via jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl.

Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe wij scholen helpen om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, roken, alcohol en relaties.