Groep 4/5

In groep 4/5 wordt veel aandacht besteed aan rekenen, lezen en taal. Wij werken daarbij met methodes, maar maken ook gebruik van thema’s voor wereldoriëntatie. Verder vinden wij het erg belangrijk dat we ‘kanjers’ zijn. De kanjertraining speelt dan ook een grote rol in de dagelijkse praktijk.

Manier van werken in groep 4/5
In groep 4/5 wordt verder voortgebouwd op de basis die in de eerdere schooljaren is gelegd.  

De leerkrachten

Maandag, dinsdag en woensdag
Jolanda Geneuglijk      jolanda@gravinvanrechterenschool.nl  

Donderdag en vrijdag
Toosje Langen    toosje@gravinvanrechterenschool.nl