Groep 7 / 8

In onze groep zitten 15 leerlingen. In groep 7/8 werken we meer toe naar het voortgezet onderwijs. We gebruiken de Chromebooks niet alleen om onze lessen te verwerken, maar ook voor het ontwikkelen van de studievaardigheden. Ontdekkend leren en zelfstandigheid lopen als een rode draad door onze lessen.

Manier van werken in groep 7/8
Enkele keren per week werken we samen met groep 5/6. We gebruiken dan de hal als leerplein. Ons lokaal is dan het stiltelokaal, waar je heel lekker rustig kan werken. We leren dan in de thema’s van wereldoriëntatie, maar ook veel met zelfstandig werk, waarbij we onze agenda’s leren gebruiken. 

De leerkrachten
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Juf Sandra sandra@gravinvanrechterenschool.nl

Woensdag
Juf Jolanda jolanda@gravinvanrechterenschool.nl