Groep 3 / 4

Groep 3/4 heeft dit jaar 14 leerlingen. De nadruk ligt in groep 3 vooral op het leren lezen. Dit blijft ook in groep 4 belangrijk, maar er komt ook meer nadruk op rekenen. Ook spelend leren blijft belangrijk. De kinderen werken in projecten, ook vaak samen met groep 1/2.

Manier van werken in groep 3/4
Kinderen leren door te ontdekken en te spelen. Vooral voor jongere kinderen is het belangrijk dat ze spelenderwijs kennismaken met de wereld om ons heen. Daarom geven we, naast de methodelessen, ruimte om te spelen. Dit doen we binnen de thema’s, waarbij kinderen met een onderzoekende houding problemen leren oplossen en kennis verzamelen. 

De leerkrachten

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Juf Borina borina@gravinvanrechterenschool.nl

Donderdag (unitdag)
Juf Toosje toosje@gravinvanrechterenschool.nl