BSO Schoolkidz

Als basisschool vinden wij een goede buitenschoolse opvang belangrijk. Daarom bieden wij samen met SchoolKidZ buitenschoolse opvang binnen onze school.  Schoolkidz is een kleinschalig bedrijf met dat al jaren BSO aanbiedt in een kleinschalige en huiselijke setting in Wamel. Sinds 2019 is er een tweede vestiging in Apeltern. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de start van een peuterspeelzaal in de school. Op die manier kunnen we opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 2,5 tot 12!

Graag nodigen we je uit om onze website door te lezen, zo krijg je een idee waar we voor staan bij SchoolKidZ en hoe onze visie is op de opvang van kinderen van 4-12 jaar voor en na schooltijd. Kijk op www.schoolkidz.nl.